De dienstdoende arts houdt -uitsluitend voor spoedgevallen- op zaterdag spreekuur van 10 - 10.30 en 17 - 17.30 uur en op zondag en algemeen erkende feestdagen van 14 - 14.30 uur

Voor schema dienstdoende tandarts klik dan hier

Houdt u er rekening mee dat contante betaling van u kan worden verwacht.

 

Neemt u tevens uw verzekeringsbewijs en legitimatie mee. Buiten de genoemde spreekuren is de dienstdoende tandarts uitsluitend bereikbaar voor acute pijnklachten, nabloedingen en ongevallen op het vermelde telefoonnummer.